Výbor sboru

Výbor sboru

Jiří Stýblo – starost

Vlastislav Švec – místostarosta

Martin Přibyl – velitel

Pavla Přibylová – jednatel

Vít Svoboda – hospodář

Zdeněk Tardon – člen

Milan Zuzánek – člen

Tomáš Halaška – člen

Petr Dvořák  – člen