Aktuálně

Aktuálně

Podpora dětského hasičského kroužku SDH Dačice v roce 2021

V letošním roce byla opravena přenosná motorová požární stříkačka PS12 pro děti v hasičském kroužku při SDH Dačice v celkové výši 90 000 Kč. Na realizaci projektu byla schválena dotace z Jihočeského kraje ve výši 22 000 Kč. Cílem projektu je aktivně podporovat mimoškolní činnost dětí a mládeže se zájmem o požární ochranu za účelem zdravého životního stylu, rozvíjet jejich celkovou kondici. 

Pavla Přibylová  – hlavní vedoucí dětí a mládeže SDH Dačice

Podpora dětského hasičského kroužku SDH Dačice 2020

V letošním roce 2020 Sbor dobrovolných hasičů Dačice opět požádal Jihočeský kraj o finanční podporu na dětský hasičský kroužek, který již funguje dva roky. Na realizaci projektu byla schválena dotace z Jihočeského kraje ve výši 20 000 Kč. Celkové uznatelné výdaje projektu činí 25 075 Kč. Cílem projektu je vzdělávání v oblasti požární ochrany a aktivní podpora mimoškolní činnosti mládeže se zájmem o požární ochranu. Sbor dobrovolných hasičů Dačice pořídil za tuto částku stavitelnou lávku.

Pavla Přibylová – hlavní vedoucí dětí a mládeže SDH Dačice

Podpora dětského hasičského kroužku SDH Dačice 2019

Na realizaci projektu byla schválena dotace z Jihočeského kraje ve výši 60 000 Kč. V rámci projektu byly pořízeny dětské hasičské hadice, stejnokroj pro děti, požární nádrž, přetlakový ventil a další příslušenství, které je potřeba k výuce pro mladé hasiče. Cílem projektu je vzdělávání v oblasti požární ochrany a aktivní podpora mimoškolní činnosti dětí a mládeže se zájmem o požární ochranu.

Děkujeme Jihočeskému kraji za podporu.

3 years ago

Požár lesa dnes 19:15 Lipolec

3 years ago

Požár domu dnes 15:38 Dačice.

3 years ago

Požár lesa dnes 19:46 Bílkov.

3 years ago

Požár lesa dnes 16:59 Volfířov.

3 years ago

Požár lesa dnes 10:03 Dačice V.

3 years ago

Požár lesa dnes 18:58 Velký Pěčín.

3 years ago

Požár lesa dnes 18:27 Velký Pěčín.

3 years ago

Požár lesa, trávy dnes 15:48 Dobrohošť.

3 years ago

Včera v 15:44 požár lesa v Dačicích.

3 years ago
Fotky z příspěvku Sbor dobrovolných hasičů Dačice

Dnes v 0:05 výjezd k požáru klubovny v Malém Pěčíně. Požár jsme likvidovali ve spolupráci s SDH M. Pěčín.