Aktuálně

Aktuálně

Podpora dětského hasičského kroužku SDH Dačice v roce 2022

V letošním roce 2022 byla schválena dotace z Jihočeského kraje ve výši 20 000 Kč, kterou sbor dobrovolných hasičů Dačice použil na podporu kroužku mladých hasičů. Za uvedenou částku byly pořízeny sklopné terče pro požární útok. Díky této dotaci se nám podařilo doplnit vybavení pro provádění disciplín v rámci požární ochrany. Jsme rádi, že díky Jihočeskému kraji a městu Dačice se nám daří naplňovat naše dlouhodobé cíle, mezi které patří aktivní zapojení dětí a mládeže k SDH Dačice.

Pavla Přibylová  – vedoucí dětí a mládeže SDH Dačice

Podpora dětského hasičského kroužku SDH Dačice v roce 2021

V letošním roce byla opravena přenosná motorová požární stříkačka PS12 pro děti v hasičském kroužku při SDH Dačice v celkové výši 90 000 Kč. Na realizaci projektu byla schválena dotace z Jihočeského kraje ve výši 22 000 Kč. Cílem projektu je aktivně podporovat mimoškolní činnost dětí a mládeže se zájmem o požární ochranu za účelem zdravého životního stylu, rozvíjet jejich celkovou kondici. 

Pavla Přibylová  – hlavní vedoucí dětí a mládeže SDH Dačice

Podpora dětského hasičského kroužku SDH Dačice 2020

V letošním roce 2020 Sbor dobrovolných hasičů Dačice opět požádal Jihočeský kraj o finanční podporu na dětský hasičský kroužek, který již funguje dva roky. Na realizaci projektu byla schválena dotace z Jihočeského kraje ve výši 20 000 Kč. Celkové uznatelné výdaje projektu činí 25 075 Kč. Cílem projektu je vzdělávání v oblasti požární ochrany a aktivní podpora mimoškolní činnosti mládeže se zájmem o požární ochranu. Sbor dobrovolných hasičů Dačice pořídil za tuto částku stavitelnou lávku.

Pavla Přibylová – hlavní vedoucí dětí a mládeže SDH Dačice

Podpora dětského hasičského kroužku SDH Dačice 2019

Na realizaci projektu byla schválena dotace z Jihočeského kraje ve výši 60 000 Kč. V rámci projektu byly pořízeny dětské hasičské hadice, stejnokroj pro děti, požární nádrž, přetlakový ventil a další příslušenství, které je potřeba k výuce pro mladé hasiče. Cílem projektu je vzdělávání v oblasti požární ochrany a aktivní podpora mimoškolní činnosti dětí a mládeže se zájmem o požární ochranu.

Děkujeme Jihočeskému kraji za podporu.

4 years ago

Požár lesa dnes 19:15 Lipolec

4 years ago

Požár domu dnes 15:38 Dačice.

4 years ago

Požár lesa dnes 19:46 Bílkov.

4 years ago

Požár lesa dnes 16:59 Volfířov.

4 years ago

Požár lesa dnes 10:03 Dačice V.

4 years ago

Požár lesa dnes 18:58 Velký Pěčín.

4 years ago

Požár lesa dnes 18:27 Velký Pěčín.

4 years ago

Požár lesa, trávy dnes 15:48 Dobrohošť.

4 years ago

Včera v 15:44 požár lesa v Dačicích.

4 years ago
Fotky z příspěvku Sbor dobrovolných hasičů Dačice

Dnes v 0:05 výjezd k požáru klubovny v Malém Pěčíně. Požár jsme likvidovali ve spolupráci s SDH M. Pěčín.