Výbor sboru

Výbor sboru

Jiří Stýblo – starosta

Vlastislav Švec – velitel

Zdeňka Kuchtová – jednatel

Pavel Kopečný – hospodář

Zdeněk Tardon – člen

Milan Zuzánek – člen

Jaromír Přikryl – člen